akreditasyon belgesi nedir TSE Test Tse Test Ücretleri Pegem Mühendislik
akreditasyon belgesi nedir
TİP ONAYI NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR...?
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gelişmiş ülkelerin koşullarına sanayimizi hazırlamak ve dünyada ortak bir standart üretim yapmak ilkesi ile tarafından yayınlanmış veya kabul görmüş kurallardır bu kurallar onay kapsamında tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı aksamların veya sistemlerin, Yönetmelikler ( Direktifler ) Teknik Düzenlemelere ( Regülasyonlar )göre uygunluğunun onaylanmasına denir.Tip Onay Belgesi (Type Approval Certificate): T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya bu uygulamayı kabul etmiş ülkelerin Yönetmelikler (Direktifler) Teknik Düzenlemelere ( Regülasyonlar ) göre verilen Onay Kuruluşunca verilen belgedir. Belge alına bilmesi için AT yönetmeliklerine veya BM/AEK Regülasyonlarına uygunluğuna dair, Teknik Servislerince testler yapılarak rapor verilmesi gereklidir. Testler ve raporlamalar için bu konuda yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan Danışman firma aracılığı ile yardım alabilirsiniz.
NEDEN TİP ONAY BELGESİ ALINMALI...?
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ,Karayolları Trafik Kanunu Hükümlerince ve AT yönetmeliklerine veya BM/AEK Regülasyonlarınca Araçların yapımı ve kullanım hususunda yapısı ve güvenlik açısından en asgari şartları yerine getirerek trafiğe çıkması, uluslararası dolaşımı ve ruhsat tescili için gerekli olan Uygunluk Belgesinin veya Araç Tip Onayı Belgesi (Type Approval Certificate) düzenlenebilmesi için bu belgeyi almak zorundadır. Firmaların imal Römork, Yarı Römork, Motorlu araçlar, Motosiklet, Mobilet, Traktör için ülkemizde MARTOY, MOTOY ve TORTOY ( 2007/46/AT ) kapsamındaki araçlara ulusal veya uluslararası T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerince verilen Tip Onayı Belgesi (Type Approval Certificate) alınması gerekmektedir, Yakında yürürlüğe girecek olan ithalat ve ihracat kanunları Avrupa Ekonomik Topluluğu dışındaki ülkeler ve Türkiye içi satışlarda Tip Onayı Belgesini zorunlu hale gelmiştir.
Değerli Müşterimiz Size Daha Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak Amacı ile Alttaki Bilgiler Sizin Almak İstediğiniz Belgelere Yönlendirecektir. Tip Onay Kendi içinde farklı alanlara dağılır size kısa bir bilgi olarak :Bu başlıklar halinde 4 kısma ve alt kategorilere ayıra biliriz ayrıntılı bilgi için lütfen başlıklara bakınız.
RÖMORKLAR İÇİN ALINAN TİP ONAYI NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR...?
Ülkemizin Sanayisinde çok büyük bir önemi olan römork imalatları sanayimizin %40 oluşturmakta ağır sanayide çok önemli bir iç ve dış pazar oluşturmaktadır, fakat imalatçılarımızın bu ürünle ilgili olarak teknik ve ustalık becerisi fazla olmasına karşın dünya piyasasında marka olamamıştır. Kaliteli ürün üretmesine karşın imalatçılarımızın ürünleri diğer ülkelerin karşısında ucuz ve kalitesiz görülmektedir bu sebepten dolayı, römork imalatçılarımızın belgelendirme ve markalaşmaya önem vermesi gerekmekte ve bu konuda profesyonel yardım almaları gerekmektedir.
Birçok teknik servis olmasına karşı üretici firmalarımız bilgi alamamakta ve bir kısır döngü içine girmektedir, ayrıca teknik servisler ve kamu kurumlarından belge aldıktan sonra takibinin yapılmaması belge süresinin dolmasından dolayı mağdur duruma düşmektedirler.
Bu sebeplerden dolayı Römork Tip Onay belgelerinin alınması ve resmi kanunlar takip edilerek firmalarımızın ileriye doğru güvenle ilerlemeleri gerekmektedir.
Değerli Müşterimiz Size Daha Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak Amacı ile Alttaki Bilgiler Sizin Almak İstediğiniz Belgelere Yönlendirecektir. Tip Onay Kendi içinde farklı alanlara dağılır size kısa bir bilgi olarak :Römork Tip Onay Belgeleri de Kendi Aralarında 4-Kısma Ayrılmaktadır:
ARAÇ ÜSTÜ SERİ İMALAT TİP ONAY BELGESİ NEDİR NEDEN ALINMALI...?
Ana üreticinin imalatının üzerinde üst yapıcı bir değişiklik yapılacağı zaman gerekli testler ve raporlamalarla alına bir çeşit tip onay belgesidir ikinci aşama tip onay belgesi olarak da adlandırılır.
Son yıllarda Araç Proje işlemlerinde yönetmelik ve kanunlar bazında birçok zorlu koşullar ortaya çıkmış ve bu tür tadilat proje çizimlerinde sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır ilerleyen aylarda "N" Sınıfı veya Kategorisi olan Kamyon ve Kamyonetlerde üst yapı tadilatlarında sınırlama getirilmesi veya münferit proje yapımının kaldırılması ön görülmekte hatta hali hazırda olan yönetmelik ve tamimler her üst yapı imalatçı firma için 75 adet tadilata izin vermektedir (üst yapı şekli , markası ve tipi kombinasyonunda). Fakat ilerleyen zamanlarda Çıplak şasi olarak bilinen Tamamlanmamış araçlarda üst yapı seri tadilat tip onayı şart koşulacaktır. ilgili detaylar madde halinde size aşağıda verilmiştir daha detaylı bilgi için lütfen PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ iletişime geçiniz.
Değerli Müşterimiz Size Daha Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak Amacı ile Alttaki Bilgiler Sizi Bilgilendirecektir.
SERİ TADİLAT TİP ONAYI NEDİR NEDEN ALMALIYIM...?
Seri tadilat ulusal tip onayı kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türk Standartlarına TSE yetki verilerek araçların münferit tadilat haricinde bir sistemle çıkmasıdır, gerekli şartlar istenirse testler yapılarak araç bir kereye mahsus görülür ve aynı sistemde yapılan tadilatlarla araç zaman ve maliyet açısından bürokrasi ye takılmadan geçmiş olur
Çünkü seri tadilat belgeleri firmanıza hız ve prestij kazandıracak değişen yönetmelik ve kanunlardan sizi beli bir süre koruyarak firmanızın gerekli şartları yerine getirene kadar iş yapmanızı sağlar münferit proje tadilatlarında yaşadığınız sorunları seri tadilat belgesi çözüm olacaktır.
Değerli Müşterimiz Size Daha Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak Amacımız bu sistem veya seri tadilatla ilgili bir çok yanılgı ve yanlışlar yapılmaktadır bu sizin firmanıza süreç açısından zarar vermektedir, ilk olarak sizin tercih ve tadilatınıza göre bir sistem belirlememiz gerekmektedir, yanlış tercihler size maliyet açısından külfete sokacaktır, detaylı bilgi için lütfen PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ ile iletişime geçiniz.
Seri Tadilat Tip Onay Belgeleri farklı kısımlara ayrılır birkaç başlık halinde İnceliye biliriz:

Değerli Firma sahibi Yarı Römork Tip onay belgesi sektörde en çok alınan ve talep gören bir belgedir, biz bu çalışma da size daha uygun bir belgelendirme öneriyoruz. Biz PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ olarak öncelikle sizi düşünüyoruz bu tip imalatlarda sizden test kuruluşuna göre imalat yapmanız yönünde uyarıyoruz.Bir imalatla sizin Tip Onay belgenize çok gövde eklemeniz mümkündür 9500.mm bir imalatla size 13600.mm imalat belgesi alınabilir ayrıca tüm üst yapıları da ekleyebiliriz lütfen PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ iletişime geçiniz.

Tüm Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri
1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Test kuruluşuna Yönlendirme yazısı alınması
4.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
5.Testlerin yapılması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
7.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
8.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu

Ortalama Süreç 60 iş günüdür    
Yapılan Yarı Römorkların Tüm Üst Yapıları
1.Yarı Römork
2.Tankerli Yarı Römork
3.Damperli Yarı Römork
4.Açık Kasa Yarı Römork
5.Kapalı Kasa Yarı Römork
6.Frigorifikli Yarı Römork
7.Özel Amaçlı Yarı Römork
    
Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler
1.İmalatçı veya İthalatçı firma
2.Tip onayı başvuru dilekçesi
3.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
5.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
6.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
7.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
8.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)
    
DİKKAT: Ayrıca
1.Kullanılan Dingillerin Ce Belgesi
2.Kullanılan King Pim E Belgesi
3.Kullanılan Aydınlatmaların E Belgesi
4.Kullanılan Lastiklerin E Belgesi
5.Kullanılan Fren Sisteminin E Belgesi
Ve Bayisinden Alınan Fren Sistemi
Ve Dingil Körük Ortak Raporu İmalatçı Firma Adına Çıkartılır
6.Tampon Testi İçin Hidrolik Baskı Düzeneği
7.Fren Testi İçin Gerekli Alan ( Uzun Ve Temiz Bir Yol )
8.Marka Tescil
9.Kapasite Raporu
10.Wın Numarası (Uluslar Arası Şasi No)
İstenen Test ve Yönetmelikler
Römorklar Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/At) Römorklar İçin İstenen Direktifler
MaddeKonuDirektifO2O3O4T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği
3Yakıt depoları/arka koruma tertibatları70/221/ATXXXZORUNLU
4Arka tescil plakası yeri70/222/ATA+RA+RA+RZORUNLU
9Frenleme71/320/ATXXXZORUNLU
10Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)72/245/ATXXXZORUNLU
18Zorunlu etiketler76/114/ATXXXZORUNLU
20Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi76/756/ATA+NA+NA+NZORUNLU
42Yan koruma89/297/AT.XXO3 ve O4 ZORUNLU
43Paçalık sistemleri91/226/AT.XXO3 ve O4 ZORUNLU
46Lastikler92/23/ATXXXZORUNLU
48Kütleler ve boyutlar (44’üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar)97/27/ATXXXZORUNLU
50Bağlantı tertibatları94/20/ATXXXZORUNLU
Değerli Firma sahibi Yarı Römork Tip onay belgesi sektörde en çok alınan ve talep gören bir belgedir, biz bu çalışma da size daha uygun bir belgelendirme öneriyoruz. Biz PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ olarak öncelikle sizi düşünüyoruz bu tip imalatlarda sizden test kuruluşuna göre imalat yapmanız yönünde uyarıyoruz.Bir imalatla sizin Tip Onay belgenize çok gövde eklemeniz mümkündür 9500.mm bir imalatla size 13600.mm imalat belgesi alınabilir ayrıca tüm üst yapıları da ekleyebiliriz lütfen PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ iletişime geçiniz.

Tüm Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri
1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Test kuruluşuna Yönlendirme yazısı alınması
4.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
5.Testlerin yapılması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
7.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
8.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu

Ortalama Süreç 60 iş günüdür    
Yapılan Yarı Römorkların Tüm Üst Yapıları
1.Yarı Römork
2.Tankerli Yarı Römork
3.Damperli Yarı Römork
4.Açık Kasa Yarı Römork
5.Kapalı Kasa Yarı Römork
6.Frigorifikli Yarı Römork
7.Özel Amaçlı Yarı Römork
    
Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler
1.İmalatçı veya İthalatçı firma
2.Tip onayı başvuru dilekçesi
3.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
5.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
6.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
7.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
8.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)
    
DİKKAT: Ayrıca
1.Kullanılan Dingillerin Ce Belgesi
2.Kullanılan King Pim E Belgesi
3.Kullanılan Aydınlatmaların E Belgesi
4.Kullanılan Lastiklerin E Belgesi
5.Kullanılan Fren Sisteminin E Belgesi
Ve Bayisinden Alınan Fren Sistemi
Ve Dingil Körük Ortak Raporu İmalatçı Firma Adına Çıkartılır
6.Tampon Testi İçin Hidrolik Baskı Düzeneği
7.Fren Testi İçin Gerekli Alan ( Uzun Ve Temiz Bir Yol )
8.Marka Tescil
9.Kapasite Raporu
10.Wın Numarası (Uluslar Arası Şasi No)
İstenen Test ve Yönetmelikler
Römorklar Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/At) Römorklar İçin İstenen Direktifler
MaddeKonuDirektifO2O3O4T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği
3Yakıt depoları/arka koruma tertibatları70/221/ATXXXZORUNLU
4Arka tescil plakası yeri70/222/ATA+RA+RA+RZORUNLU
9Frenleme71/320/ATXXXZORUNLU
10Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)72/245/ATXXXZORUNLU
18Zorunlu etiketler76/114/ATXXXZORUNLU
20Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi76/756/ATA+NA+NA+NZORUNLU
42Yan koruma89/297/AT.XXO3 ve O4 ZORUNLU
43Paçalık sistemleri91/226/AT.XXO3 ve O4 ZORUNLU
46Lastikler92/23/ATXXXZORUNLU
48Kütleler ve boyutlar (44’üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar)97/27/ATXXXZORUNLU
50Bağlantı tertibatları94/20/ATXXXZORUNLU
Değerli Firma sahibi Merkezi Dingili Römork Tip onay belgesi sektörde talep gören ve birçok imalatçımızda olmayan bir belgedir, birçok bölgede Kamyon Römorku adında bilinen bu belge genellikle piyasada yasal olmamasına rağmen Tarım Römorkları için alınmış belgeler veya belgesiz olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma da size daha uygun bir belgelendirme öneriyoruz, Bunlar nelerdir: Bu Sınıf Römorklar; O1,O2,O3 ve O4 sınıflara ayrılmaktadır, biz PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ olarak öncelikle sizi düşünüyoruz bu tip imalatlarda sizden test kuruluşuna göre imalat yapmanız yönünde uyarıyoruz. Bir imalatla sizin Tip Onay belgenize çok gövde eklemeniz mümkündür, O3 sınıfı bir imalatla size O2 sınıfı imalat belgesi alınabilir ayrıca tüm üst yapıları da ekleyebiliriz lütfen PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ iletişime geçiniz.

Tüm Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri
1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Test kuruluşuna Yönlendirme yazısı alınması
4.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
5.Testlerin yapılması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
7.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
8.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu

Ortalama Süreç 60 iş günüdür    
Yapılan Merkezi Dingili Tüm Üst Yapıları
1.Kamyon Römorku merkezi dingilli römork
2.Tankerli Kamyon Römorku
3.Damperli Kamyon Römorku
4.Açık Kasa Kamyon Römorku
5.Kapalı Kasa Kamyon Römorku
6.Frigorifikli Kamyon Römorku
7.Özel Amaçlı Kamyon Römorku
8.Tekne Taşıma Römorku
9.Jenaratör Römorku
    
Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler
1.İmalatçı veya İthalatçı firma
2.Tip onayı başvuru dilekçesi
3.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
5.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
6.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
7.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
8.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)
    
DİKKAT: Ayrıca
1.Kullanılan Dingillerin Ce Belgesi
2.Kullanılan King Pim E Belgesi
3.Kullanılan Aydınlatmaların E Belgesi
4.Kullanılan Lastiklerin E Belgesi
5.Kullanılan Fren Sisteminin E Belgesi
Ve Bayisinden Alınan Fren Sistemi
Ve Dingil Körük Ortak Raporu İmalatçı Firma Adına Çıkartılır
6.Tampon Testi İçin Hidrolik Baskı Düzeneği
7.Fren Testi İçin Gerekli Alan ( Uzun Ve Temiz Bir Yol )
8.Marka Tescil
9.Kapasite Raporu
10.Wın Numarası (Uluslar Arası Şasi No)
İstenen Test ve Yönetmelikler
Römorklar Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/At) Römorklar İçin İstenen Direktifler
MaddeKonuDirektifO2O3O4T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tebliği
3Yakıt depoları/arka koruma tertibatları70/221/ATXXXZORUNLU
4Arka tescil plakası yeri70/222/ATA+RA+RA+RZORUNLU
9Frenleme71/320/ATXXXZORUNLU
10Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)72/245/ATXXXZORUNLU
18Zorunlu etiketler76/114/ATXXXZORUNLU
20Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi76/756/ATA+NA+NA+NZORUNLU
42Yan koruma89/297/AT.XXO3 ve O4 ZORUNLU
43Paçalık sistemleri91/226/AT.XXO3 ve O4 ZORUNLU
46Lastikler92/23/ATXXXZORUNLU
48Kütleler ve boyutlar (44’üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar)97/27/ATXXXZORUNLU
50Bağlantı tertibatları94/20/ATXXXZORUNLU
Değerli Firma sahibi LowBed Tip onay belgesi sektörde talep gören ve birçok imalatçımızda olmayan bir belgedir. Tonajlı yük taşımacılığında ve bölünemez yük taşıması amacı ile kullanılan bu araçlar için alınacak belgede, size daha uygun bir belgelendirme öneriyoruz. Bunlar nelerdir: Bu Sınıf Römorklar O4 sınıfı taşıtlardır biz PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ olarak öncelikle sizi düşünüyoruz bu tip imalatlarda sizden test kuruluşuna göre imalat yapmanız yönünde uyarıyoruz. Bir imalatla sizin Tip Onay belgenize çok gövde eklemeniz mümkündür olmamaktadır, tüm yapılar ve dingil yerleşiminde gövdelerin hepsi istenmektedir fakat genelde tercih edilmemesine karşın her gövdede tüm üst yapıları da ve dingil yapısı ve sayısına göre 1 imalatla bir çok tip ekleyebiliriz lütfen PEGEM MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAKİNE SAN VE TİC. LTD. ŞTİ iletişime geçiniz.

Tüm Tip Onaylar için belge çıkarma süreçleri
1.Yapılacak olan İmalat veya Tadilatın hazırlanması
2.Belirlenen Direktiflere göre projenin hazırlanması
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Test kuruluşuna Yönlendirme yazısı alınması
4.Test kuruluşunun talep ettiği dokümanların ve evrakların hazırlanması
5.Testlerin yapılması
6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Aksam onaylarının sunulması
7.Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tip Onay Başvurusu
8.Seri tadilatlar için TSE ye Seri Tadilat Tip Onay Başvurusu

Ortalama Süreç 60 iş günüdür    
Yapılan Low Bet Yarı Römorkların Tüm Üst Yapıları
1.Kapaklı Low Bet
2.Low bet
3.Bu tür araçlarda dingil sayısı önemlidir
    
Motorlu Araçlar Ve Römorkları Tip Onayı İşlemi İçin İstenen Belgeler
1.İmalatçı veya İthalatçı firma
2.Tip onayı başvuru dilekçesi
3.Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Yetkili mühendisin “Mühendis Yetki Belgesi” (Onaylı Sureti)
5.Yetkili mühendisin imza beyanı (Noter onaylı)
6.Firma ile mühendis arasında yapılan yetkilendirme sözleşmesi (firma onaylı suret)
(Eğer yetkili mühendis firmada çalışıyorsa, firmanın mühendisi yetkilendirdiğine dair beyanı)
7.Firmanın Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği
8.Kalite sistem belgesi (mecburi ve çalışacak)
    
DİKKAT: Ayrıca
1.Kullanılan Dingillerin Ce Belgesi
2.Kullanılan King Pim E Belgesi
3.Kullanılan Aydınlatmaların E Belgesi
4.Kullanılan Lastiklerin E Belgesi
5.Kullanılan Fren Sisteminin E Belgesi
Ve Bayisinden Alınan Fren Sistemi
Ve Dingil Körük Ortak Raporu İmalatçı Firma Adına Çıkartılır
6.Tampon Testi İçin Hidrolik Baskı Düzeneği
7.Fren Testi İçin Gerekli Alan ( Uzun Ve Temiz Bir Yol )
8.Marka Tescil
9.Kapasite Raporu
10.Wın Numarası (Uluslar Arası Şasi No)
İstenen Test ve Yönetmelikler
Römorklar Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/At) Römorklar İçin İstenen Direktifler
MaddeKonuDirektifO2O3O4SANAYİ TİCARET BAKANLIG TEBLİĞ
3Yakıt depoları/arka koruma tertibatları70/221/ATXXXZORUNLU
4Arka tescil plakası yeri70/222/ATA+RA+RA+RZORUNLU
9Frenleme71/320/ATXXXZORUNLU
10Radyo Parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)72/245/ATXXXZORUNLU
18Zorunlu etiketler76/114/ATXXXZORUNLU
20Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi76/756/ATA+NA+NA+NZORUNLU
42Yan koruma89/297/AT.XXO3 ve O4 ZORUNLU
43Paçalık sistemleri91/226/AT.XXO3 ve O4 ZORUNLU
46Lastikler92/23/ATXXXZORUNLU
48Kütleler ve boyutlar (44’üncü sırada belirtilenin dışındaki araçlar)97/27/ATXXXZORUNLU
50Bağlantı tertibatları94/20/ATXXXZORUNLU

akreditasyon belgesi nedir ile ilgili 25 sonuç bulundu.